STICHTING BOELDAG COMITE ERMELO


Een niet meer uit Ermelo weg te denken jaarlijks gebeuren is de BOELDAG. De eerste boeldag dateert van 1967 en had als doel de restauratie-
werkzaamheden van de 'Oude Kerk' financieel te steunen. In 1973 is de organisatie ervan overgenomen door een interkerkelijk boeldagcomité. Een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Rooms Katholieke Parochie. Begin 2000 is de samenwerking uitgebreid met de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk. In 2008 is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt erbij gekomen. De opbrengst van elke boeldag wordt onder de deelnemende kerken en andere nader te bestemmen liefdadige doelen verdeeld.


ANBI

Stichting Boeldagcomité Ermelo is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.


lokatie boeldag

Jaarlijks, op de eerste zaterdag van de maand september, wordt de boeldag gehouden op het parkeerterrein bij het Kerkelijk Centrum aan de Groeneweg - hoek Dirk Staalweg


boeldag 2018

De boeldag in 2018 is op zaterdag 1 september. Van 09.00 tot 15.30 uur bent u van harte welkom en kunt u uw slag slaan bij de ruim 40 kramen van zogenaamde Waterloo-pleinartikelen tot kleine meubels en planten. Teveel om op te noemen. Om 10.00 uur is er verkoop van de echte onvervalste kruudmoes. Vanaf 09.00 tot 13.30 uur is er gelegenheid tot het bezichtigen van enig antiek, curiositeiten, spullen uit grootmoederstijd en wat meer ten verkoop wordt aangeboden (aanwezig in de kerkzaal van de Rehobothkerk tegenover het Kerkelijk Centrum). Van 14.00 tot ca 16.30 uur is de verkoop bij opbod.


ophaaldagen

Als u spullen ter beschikking stelt aan de boeldag is de gang van zaken als volgt:
1. U meldt zich aan via telefoon of e-mail
Telefoon: 06-12330270 (buiten de hierna genoemde periode is dit telefoonnummer niet in gebruik) of 0341-460119 op woensdag 22 augustus tussen 10.00 en 17.00 uur.
E-mail: boeldagermelo@gmail.com vanaf maandag 20 t/m donderdag 23 augustus 17.00 uur. Bij de aanmelding a.u.b. uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.

2. Wij halen uw spullen op tijdens één van de twee ophaaldagen, vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus tussen 09.00 en 15.00 uur.
De volgende goederen worden niet meegenomen: wasmachines, koelkasten, diepvriezers, milieugevaarlijke stoffen (zoals verf, accu's, asbest), gasflessen, brandblusapparaten, spaanplaat kasten, bloempotten, zonnehemels, surfplanken, matrassen, (elektronische) orgels, pc's, tv's, wastafels, tegels, rolgordijnen, luxaflex, kapotte of vieze meubels of met slijtage plekken en grote (wand)meubels (zoals kasten en banken breder dan ca.1.5 m,).


boeldagkrant

In week 33 en 34 wordt in het Ermelo’s Weekblad uitgebreide informatie gegeven over de ophaaldagen en de boeldag.


meubels

Onze voorraad meubels in de loods aan de Fokko Kortlanglaan 162, 3851 SJ Ermelo kunt u elke woensdagmiddag bezichtigen van 13.00 tot 15.00 uur


bijzondere boeken

Een aantal malen per jaar wordt er in De Hoeve naast de Oude Kerk in Ermelo een verkoping van bijzondere boeken gehouden. In 2018 zijn de verkopingen op 24 maart, 16 juni en 24 november van 10.00 tot 15.00 uur. Ook tijdens de boeldag is er in het Kerkelijk Centrum een boekverkoping.


secretariaat

tel. 0341 554463 of email: dahoogenboom@tele2.nl
Kvk: Stichting Boeldagcomité 41035561